FTR-057FTR-057
029029
064064
g00011g00011
349349
404404
FTR-059-300x115FTR-059-300x115
View of the vineyard (3)View of the vineyard (3)
View of the vineyard (7)View of the vineyard (7)
grapes (2)grapes (2)
View of the vineyard (5)View of the vineyard (5)
grapes (3)grapes (3)
BEA_8539_0 (1)BEA_8539_0 (1)
324324
AVI_8414AVI_8414
459459
350350
IMG_0143IMG_0143
FTR 057FTR 057

כרם יוסף סיידא – ענבים מייצרים איכות

 LUERIA בלב הגליל העליון במדרונות המערביים שלמרגלות הר מירון בגובה של 840 עד 890 מטר, נטע יוסף סיידא, נצר למשפחת חקלאים, את כרמי הענבים של יקב
  .הפרושים על כ-180 דונם 
ייחודו של כרם יוסף  מתבטא בשילוב נדיר של שכבות אדמת בזלת, טרה רוסה וגיר בחלקה אחת. מבנה האדמה בכרם, גובהו הרב, הקרקע המנוקזת, האקלים הייחודי באזור, שיטות ההשקייה בטכנולוגיה מתקדמת, דישון אורגני (קומפוסט מייצור עצמי), יוצרים תנאים מצויינים לגידול ענבי יין איכותיים.
יוסף סיידא מקדיש את מלוא עמלו בכל יום בכדי למצות את המיטב מהכרם, יקבים רבים מבקשים לבצור את ענבי היין מכרם יוסף, להשלמת סדרות האיכותיות והיוקרתיות. איכות הענבים בכרם יוסף ידועה ובכל שנה יינות המיוצרים מענבי הכרם זוכים לשבחים ופרסים.