יקב- 04-6980105,
 גידי-052-5254570
מרכז מבקרים-04-6980105
פקס 04-6989426
מייל contact@lueriawinery.com