צוות היקב

יוסף סיידא

יוסף סיידא, חקלאי –אומן, נצר למשפחת חקלאים מתוניס, למד את אופי האדמה במשך שנים ארוכות של גידול מטעי פירות.על אף שמטעי הפירות היו ידועים לכל בשל טעמם המיוחד,הרגיש יוסף שבכדי לממש בשלמות את יעוד הקרקע, עליו לטעת בה כרמי יין. לאופן הנטיעה הקדיש מחשבה רבה,ומהיכרותו האינטימית את האדמה בחר יוסף את זני הענבים המתאימים ביותר לכל חלקת כרם. עד היום יוסף מקדיש את מלוא עמלו כדי למצות את המיטב מהאיזור, ולגדל בו את הענבים הטובים ביותר.